Hipnoterapi & Coachinprogram për një transformim të thellë dhe të qëndrueshëm.

 

Si do të funksionojë Hipnoterapi & Coachingprogram ? 

 

Para se të fillon Hipnoterapia, fillimisht do të bejm një   seanc dy oreshe. Për të zbuluar se cilat janë qeshtjet tuaja, reale të nderdijes.

 

Në ketë seancë, unë i kushtoj vëmendje të kujdesshme  nderdijes tënde dhe i shenoj ato. Pastaj do të mendoj për këtë dhe më pas do të kriojoj programin tënd unik dhe individual të hipnozës, i cili bazohet në qëllimet tuaja. 


 

Ky Program i hipnozës është shumë intensiv dhe gjatë rrjedhës së programit mundë të dalin bllokime të fshehura nën siperfaqe. Për ket arsye, programi i juaj nuk do të vendoset në gurë, por do të pershtatet dinamikisht sipas temave tua, për tejkalimin e tyre. 

 

 

Udhëtim:  Zbulimi i bllokimeve të thëlla

 

Udhëtim:  Forcimi i burimeve të fëmijes së mbrëndshëm

 

Udhëtim: Fiton Vetbesim të fuqishëm

 

Udhëtim: Pranon vetën tande dhe ndjnejat e ndryshme tuajat

 

Udhëtim: Terapi trupore

 

Udhëtim: I njeh dhe dhe zgjedh temat e mvarsive

 

Udhëtim: Të gjesh lumturinë në bazë dhe të jesh i suksësshemë në jetë

 

  

Nesë je në një trajnim Psikologjik, und do jamë  e gatshme të kontaktoj me Psikoterpistin/psikologun tënd për të perfshirë vezhgime të metejshme, dhe ato të rrjedhin në programin tendë të Hipnoterapisë.

 

 

 Mir së vjen, dhe me deshir të perkrahi në udhëtimin e transformimit tënde.