E RE ËSHTË  Hipnoza- dhe bisedat kshilluese  E RE ËSHTË

 

 

            Sipas dëshires mundë te zhvillohen bisedat përmes telefonit ose permes Skype. 

 

 

                        Natyrisht se ne ordinancen time permbushen te gjitha rregullat e BAG.