Terapija speciale për femijë  dhe te rinjë

 

Një  vend shumë te rëndesishëm  në punën time  e kanë fëmijët.

 

Si  nënë e tre fëmijve të rritur, i njoh shqetësimet dhe brengat e tyre, posaqerisht dua ti perkrahi femijët dhe te rinjt në hapat e tyre te rëndesishëm të jetës, ti zbulojm së bashku kreativitetin dhe talentet e tyre,  nëpermes bisedave te  lidhura me terapi trupore mund të ju ndihmoj  në  zgjidhjen dhe lirimin e bllokadave që ju shkaktojn probleme.

Sidomos ju ndihmoj   ta ngritin   fuqinë e brendësise shpirtrore që ndikon pozitivisht ne ngritjen e vetebesimit të tyre dhe arritjen e  sukseve.

 

 Paraqitja e ketyre shenjave :

  • Frike
  • Fobi 
  • Mungese e motivimit 
  • Pagjumësi
  • Perjetime te nje shoku
  • Mungesë e vetebesimit
  • Mungesë e koncentrimit